• FIAS President Vasily Shestakov about Sambo at I European Games Baku 2015 Official View [VIDEO]

FIAS President Vasily Shestakov about Sambo at I European Games Baku 2015 Official View [VIDEO]

President
25 June 2015 Sergei Grishin

FIAS President Vasily Shestakov about Sambo at I European Games Baku 2015 Official View